Ιδιόκτητος Εξοπλισμός Πεδίου

Γεωτρητικά συγκροτήματα

        

Type

Make

Model No.

Horsepower (HP)

Manufacturing Date

1

Drilling Rig – Rotary Hydraulic

BOYLES CANADA

BBS-17

70

1985

2

Drilling Rig – Rotary Hydraulic

CRAELIUS SWEDEN

D-750

75

1975

3

Drilling Rig – Rotary Hydraulic

CRAELIUS SWEDEN

D-750

50

1980

4

Drilling Rig – Rotary Hydraulic

CRAELIUS SWEDEN

D-750

75

1995

5

Drilling Rig – Rotary Hydraulic

CRAELIUS SWEDEN

D-1000

115

1996

6

Drilling Rig – Rotary Hydraulic

EDECO U.K.

B-219

50

1975

7

Drilling Rig – Rotary Hydraulic

JOY USA

RAMRODII

115

1986

8

Drilling Rig – Rotary Hydraulic

LONGYEAR USA

LY-34

55

1980

9

Drilling Rig – Rotary Hydraulic

LONGYEAR USA

LY-34

55

1981

10

Drilling Rig

MARINI

DACHS MARINI

2002

11

Drilling Rig – Rotary Hydraulic

SOIL TEK ITALY

S-8

80

2002

12

Drilling Rig – Rotary Hydraulic

SOIL TEK ITALY

S-6

85

2003

13

Drilling Rig – Rotary Hydraulic

SOIL TEK ITALY

S-9

125

2003

14

Drilling Rig – Rotary Hydraulic

SOIL TEK ITALY

S-12

132

2007

15

Drilling Rig – Rotary Hydraulic

CASAGRANDE ITALY

C-6

88

1992

16

Drilling Rig – Rotary Hydraulic

CASAGRANDE ITALY

C-6G

90

1990

17

Drilling Rig – Rotary Hydraulic

CLIVIO ITALY

RAP/4NH

90

1993

18

Drilling Rig – Rotary Hydraulic

CMV ITALY

MK-420 DIC

68

1991

Όργανα Μετρήσεων

 

ΤΥΠΟΣ

ΤΥΠΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

ΠΡΕΣΣΙΟΜΕΤΡΟ Πρεσσιόμετρο τύπου Menard OGX07 (50 bar) διαμέτρου 60 mm της εταιρίας APAGEO SEGELM

2

ΚΛΙΣΙΟΜΕΤΡΟ Κλισιόμετρο της εταιρείας Geotechnical Instruments (U.K.) L.t.d. βάθους μέτρησης έως 100m για τον έλεγχο μετακινήσεων. Το όργανο είναι τορπίλης διαξονικού αισθητήρα “Biaxial Torpedo, MK4”, Serial Number: G11180, συνδέεται μέσω κατάλληλου καλωδίου με ψηφιακή συσκευή καταγραφής “Inclinometer Data Logger INS 5.2, S/N G359. Η επεξεργασία των μετρήσεων γίνεται με την χρήση λογισμικού της ίδιας εταιρείας

3

ΝΤΙΛΑΤΟΜΕΤΡΟ Ντιλατόμετρο τύπου TRIMOD – S, διαμέτρου 73 mm της κατασκευάστριας εταιρείας ROCTEST, S/N: 059-0301. Χρησιμοποιείται για τον επί τόπου προσδιορισμό του μέτρου παραμόρφωσης  και του LIMIT PRESSURE με μέγιστη εφαρμοζόμενη πίεση λειτουργίας 20 Mpa  (3000 psi). Probe: S/N 059-9901

4

Οργανα ελέγχου επιφανειακών μετακινήσεων (TILTMETE) Οργανο ελέγχου επιφανειακών μετακινήσεων (Tiltmeters), τύπου 800Ρ Portable Tiltmeter (Ser. No 2696) και ψηφιακό όργανο ενδείξεων τύπου 870Ρ Readout Module (Ser. No 2653) της εταιρίας Applied Geomechanics Inc.

5

Συσκευές εισπιέσεων PACKER Συσκευές εισπιέσεων Packer (76, 86 και 101 mm), Μηχανικά & Πνευματικά, υδρομετρητές και όλα τα παρελκόμενα.

6

ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΑ Σταθμήμετρα (50 – 150 μέτρων), τεμ. 14
LANMP一键安装包,集lamp,lnmp,lnamp,wdcp,wdos,wddns,wdcdn,云主机linux服务器管理系统面板软件

恭喜,lamp 已安装成功!

LANMP一键安装包


LANMP一键安装包是一个基于CentOS/RadHat可以在vps/云主机/独立服务器上方便,快速安装的Shell脚本程序包

快速安装部署LANMP应用(Nginx、Apache、MySQL、PHP、phpMyAdmin)的WEB生产环境。

wdCP管理面板 http://shell.nnxuu.com:8080 默认用户密码:admin wdlinux.cn

查看服务器WEB环境:探针信息 phpinfo信息

wdOS官网: http://www.wdos.net

wdCP管理系统交流论坛 http://www.wdlinux.cn/bbs/forum-23-1.html

lanmp一键安装包: http://www.wdlinux.cn/bbs/forum-5-1.html

wdOS论坛讨论区: http://www.wdlinux.cn/bbs/forum-2-1.html

wddns免费智能DNS系统 http://www.wdlinux.cn/bbs/forum-18-1.html

wdcdn?捍婕铀俟芾硐低?http://www.wdlinux.cn/bbs/forum-4-1.html

免费智能DNS解析,多线路多省份智能DNS解析 免费CDN加速,全国CDN加速

lanmp一键安装包 by wdlinux

为安全起见,本页可删除或重命名