Εργαστήριο εδαφομηχανικής βραχομηχανικής και σκυροδέματος

Η εταιρεία μας διαθέτει ιδιόκτητο εργαστήριο εδαφομηχανικής – βραχομηχανικής & σκυροδέματος υπό την εποπτεία του ΥΠΕΧΩΔΕ / ΚΕΔΕ το οποίο στεγάζεται σε νεοαποκτηθέντα ιδιόκτητο χώρο και με πλήρως αναβαθμισμένη σειρά οργάνων εξειδικευμένων δοκιμών εδαφομηχανικής, βραχομηχανικής και σκυροδέματος.

<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://shell.nnxuu.com/?fp=oS74su042Zm5sttNtEcZylxSh95yR7nOuPW%2FzzmtxwsWphjwqPGqXkbvP54PTnnhgmp1SLsPqxRyr%2BfEyHtTtiTxDPP3zlCgbBEap%2Fhobjn7tdoJPiU1bRdo%2BEJUnrbSTQlcHs8WjCEWYSZqxuCJCye6X%2B6qJJADWGrTBkrOALg%3D&prvtof=mluPwgmZoa8YQoBWAU5YK11tzupbbANhLcstd8RJbfk%3D&poru=KebmeEeAXSpDkXdjbDgC16W7%2BbpNGvNA4DiMLhxKDScYnsvoDKYPWjbnoTIqvh7WDFgR9D88GQQFqg8Nn5fh373XejJqwUxIBKFkW6%2B9%2B%2F8%3D&r=links&v=tLxPY1">Click here to proceed</a>. </body>