Εργαστήριο εδαφομηχανικής βραχομηχανικής και σκυροδέματος

Η εταιρεία μας διαθέτει ιδιόκτητο εργαστήριο εδαφομηχανικής – βραχομηχανικής & σκυροδέματος υπό την εποπτεία του ΥΠΕΧΩΔΕ / ΚΕΔΕ το οποίο στεγάζεται σε νεοαποκτηθέντα ιδιόκτητο χώρο και με πλήρως αναβαθμισμένη σειρά οργάνων εξειδικευμένων δοκιμών εδαφομηχανικής, βραχομηχανικής και σκυροδέματος.