Π. ΑΣΠΡΟΥΔΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.

“Εδαφομηχανική. Θεμελιώσεις. Σύμβουλοι Μηχανικοί”

Αξιοπιστία

Το όνομα ΑΣΠΡΟΥΔΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ έχει γίνει συνώνυμο της αξιοπιστίας στην αντιμετώπιση απαιτητικών γεωτεχνικών προβλημάτων από το 1980.

Εξειδίκευση

Έχοντας σαν υποδομή την εμπειρία των τελευταίων 35 ετών, το γραφείο μας συνεχίζει να παρέχει τις εξειδικευμένες υπηρεσίες στους πελάτες μας εν μέσω δύσκολων καιρών για τους κλάδους των έργων υποδομής αλλά και τον τομέα των κατασκευών γενικότερα.

Ανάπτυξη

Η εταιρία μας φροντίζει να εκμεταλλεύεται πλήρως τα πλεονεκτήματα της τελευταίας τεχνολογίας όσον αφορά τον εξοπλισμό, τις μεθόδους και τις πρακτικές του κλάδου της γεωμηχανικής.

Εμπειρία

Η δυνατότητα του γραφείου να επιλύει σύνθετα γεωτεχνικά προβλήματα, πέρα από τον σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό και λογισμικό που διαθέτει οφείλεται στην μακρόχρονη εμπειρία των ειδικευμένων συνεργατών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Βασιζόμενοι στην εκτενή εμπειρία μας στον κλάδο της Γεωτεχνικής Μηχανικής, παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλους τους τομείς των γεωτεχνικών και γεωλογικών έργων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι συνεργάτες μας εξειδικεύονται σε γεωτεχνικές και γεωλογικές μελέτες, μελέτες αντιστηρίξεων, βελτιώσεις εδαφών, λύσεις προστασίας πρανών, υποθεμελιώσεις, επίβλεψη γεωτεχνικών έργων, καθώς και σύνταξη προδιαγραφών.

ΓΕΩΤΕΝΧΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΔΙΟΥ

Η εταιρία μας διαθέτει ιδιόκτητο εξοπλισμό γεωτεχνικών ερευνών, όργανα επί-τόπου δοκιμών εδαφομηχανικής, καθώς και ιδιόκτητο εργαστήριο εδαφομηχανικής, βραχομηχανικής και σκυροδέματος, καθώς και μόνιμο εργατοτεχνικό προσωπικό με πολυετή εμπειρία στον κλάδο.