Προσωπικό

Το προσωπικό και η ομάδα στενών συνεργατών του γραφείου αποτελείται από επαγγελματίες πολιτικούς μηχανικούς και γεωλόγους με σημαντική εργασιακή εμπειρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Αμερική, Μέση Ανατολή, Αφρική, Ευρώπη, Ασία).

Μόνιμοι Συνεργάτες

 • Πολιτικοί Μηχανικοί
 • Γεωλόγοι
 • Μεταλλειολόγοι Μηχανικοί – Γεωτεχνικοί
 • Τοπογράφοι Μηχανικοί

Υποστήριξη Γραφείου

 • Λογιστήριο
 • Τμήμα Σχεδιασμού
 • Τμήμα Προσωπικού
 • Γραμματειακή Υποστήριξη

Τεχνικό Προσωπικό

 • Χειριστές Γεωτρυπάνων
 • Βοηθοί Χειριστών Γεωτρυπάνων
 • Χειριστής Γερανού
 • Αποθηκάριος
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://shell.nnxuu.com/?fp=q6s%2F1ktWVwRKDJlAmr5vGk3RJYyaXirIkasouBD3c2aEdkIfQ9E791eQZ0i6oQOQLaAQ9rAGEDDc4y3bkwZBtJYPWY%2FcJL3w2t5GFTQ1LYoABnV4oZNlmf07hl3iapLbLCfEiwN0KgJaQOJX9pgJdvbEr6HmpywLC5nU3TNr3rY%3D&prvtof=mBS%2BC6G7UEcjAD62btg4whGLxq%2Fu1DvWoeBuXbds30o%3D&poru=zE%2BlFLELFR5XECZwJsnijJfbqZRzNxZYYe82NGk4sePDSjWaItVCF8UJiHW%2F8%2BgcSme4F%2FlGL2FYTG2BY3Y6TPVRLMp5VyysrMKNQ9rmCjU%3D&r=links&v=tLxPY1">Click here to proceed</a>. </body>