Προσωπικό

Το προσωπικό και η ομάδα στενών συνεργατών του γραφείου αποτελείται από επαγγελματίες πολιτικούς μηχανικούς και γεωλόγους με σημαντική εργασιακή εμπειρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Αμερική, Μέση Ανατολή, Αφρική, Ευρώπη, Ασία).

Μόνιμοι Συνεργάτες

 • Πολιτικοί Μηχανικοί
 • Γεωλόγοι
 • Μεταλλειολόγοι Μηχανικοί – Γεωτεχνικοί
 • Τοπογράφοι Μηχανικοί

Υποστήριξη Γραφείου

 • Λογιστήριο
 • Τμήμα Σχεδιασμού
 • Τμήμα Προσωπικού
 • Γραμματειακή Υποστήριξη

Τεχνικό Προσωπικό

 • Χειριστές Γεωτρυπάνων
 • Βοηθοί Χειριστών Γεωτρυπάνων
 • Χειριστής Γερανού
 • Αποθηκάριος